We won't be satisfied until you are. We won't succeed until you do.

- BlueEyes Technology

资质证明

NCC 电信管制射频器材经营许可执照 
台北市电脑公会会员证书 
台中市补习教育事业协会优良厂商 
嘉义市补习教育事业协会优良厂商 
南投县补习教育事业协会优良厂商 
BlueEyes 商标注册证 
BlueEyes 商标注册证 
iCam 商标注册证 
SES 商标注册证 
FL 商标注册证 
STB 商标注册证 
iFollow 商标注册证 
国立勤益科技大学感谢状 
亚洲大学感谢状 
亚洲大学感谢状 
亚洲大学感谢状 
亚洲大学感谢状 
亚洲大学感谢状 
朝阳科技大学感谢状 
本公司总经理受聘成为朝阳科技大学资讯工程系教育谘询委员 
台湾儿童暨家庭扶助基金会赞助奖助学金感谢函 
台湾儿童暨家庭扶助基金会认养儿童感谢函 
创世基金会感谢函 
向上社会福利基金会(台中光音育幼院)感谢函